AGROING, TO NEJSOU JEN SILA

20.12.2019 (14:04)

Agroing, to nejsou jenom sila

Historie firmy Agroing se začala psát v roce 1990, kdy se sdružila skupina zemědělských a strojních inženýrů s cílem pokračovat v projektové činnosti se specializací na výrobny krmných směsí, které se původně věnovali v tehdejším ZZN. Záhy však nezůstalo pouze u projektů, ale firma začala nabízet i dodávky a instalace strojů. O 8 let později byla založena firma AGROING BRNO s.r.o., která se na trhu úspěšně pohybuje dodnes.

Postupně se k technologiím výroben krmných směsí připojilo i téma skladování a posklizňové úpravy se vším, co s tím souvisí. V současné době tak můžete vidět při cestách po krajích českých (i moravských) kompletní skladovací báze s obilními pozinkovanými sily, příjmovým košem, čističkou, sušárnou, propojené dopravními cestami. Firma se však nadále věnuje i výrobnám krmných směsí, které zůstávají pozornosti ukryté. Pro zájemce o výrobu krmiv nabízíme kladívkové šrotovníky, diskové mlýny, mačkače, míchačky, granulační a extrudační linky, dopravníky, zásobníky a váhy. Všechny systémy mohou pracovat v ručním, poloautomatickém nebo plně automatizovaném provozu. Z nabídky si vybere malý soukromý zemědělec i velký zemědělský podnik a mezi realizacemi firmy Agroing nechybí ani průmyslové výrobny krmných směsí.   

Nejnáročnější instalací tohoto roku byla nová výrobní a balicí technologie u jednoho z největších tuzemských výrobců premixů, minerálních a doplňkových krmiv a mléčných krmných směsí, firmy MIKROP ČEBÍN, a.s.  Celá linka byla vybudována v nové osmipatrové výrobní hale, která je stavebně i technologicky propojena se stávajícími objekty. Do nové linky jsou pneumaticky dopravovány základní sypké krmné suroviny, ke kterým jsou přidávány další komponenty a směs je následně zamíchána ve třech planetových míchačkách. Hotové směsi jsou skladovány v nerezových mezizásobnících, odkud je možná expedice do venkovních zásobníků, na balicí stroj na balení do sáčků 1 – 5 kg nebo na dvě automatické pytlovací linky Premier Tech Chronos s možností plnění pytlů o dávce 15 – 50 kg s výkonem každé až 350 pytlů za hodinu. Souběh obou linek umožňuje využití maximální kapacity nového paletizátoru, která je 600 pytlů za hodinu. Všechny části strojů přicházející do styku se surovinami a produkty jsou z nerezové oceli. Montáž probíhala za plného provozu stávajících linek, pouze s krátkodobými odstávkami. 

Kromě nových instalací se zabýváme také rekonstrukcemi stávajících linek a nedílnou součástí našich aktivit jsou také servisní služby. 

Mgr. Dagmar Bednárová
AGROING BRNO s. r. o.

Facebook Youtube