Není čas opravit Vaši výrobnu?

2.06.2015 (11:52)

V souvislosti s dosluhující technologií výroben určených především pro vlastní potřebu krmných směsí zemědělských podniků nastává doba pro výměnu opotřebovaných strojů a zařízení. Po roce 1989 byly rekonstruovány a modernizovány šrotovny, technologie na základě sušáren BS 6 a granulační linky. Rovněž byly dodávány a montovány malé VKS s výkonu do 3 t/h s moderními přisávacími šrotovníky, které výrazně snižovaly investiční náklady a energetickou náročnost na výrobu krmných směsí. Tyto technologie jsou po 15 – 20 letech provozu značně opotřebované a je nutné je modernizovat. Co Vám můžeme nabídnout? 

Pro menší instalace jsou to především přisávací šrotovníky s výkonem od 0,8 do 2,5 t/h, které jsou opatřeny výměnnými vložkami pro zamezení opotřebovávání mlecí komory. Ventilátor osazený na společné hřídeli s rotorem a kladivy umožňuje přisávat suroviny z jednotlivých zásobníků a po pošrotování je pneumaticky dopraví do míchačky umístěné na tenzometrické váze. Ve spojení s řadou vertikálních míchaček o obsahu od 500 do 3000 kg tak lze stavebnicově řešit výkon od 0,6 do 2,5 t/h. Plně automatizovaný systém řízení umožňuje navolení receptury, sledování skladových zásob surovin, množství vyrobených krmných směsí nebo také tisk dokladů pro rozvoz do objektů živočišné výroby. Automatika umožňuje bezobslužný systém popřípadě i v noci, obsluha pouze zajišťuje naplnění zásobníku surovinami. 

Pro vyšší výkony jsou to vertikální šrotovníky (1 – 12 t/h), které ve spojení s horizontálními míchačkami, které rovněž dodáváme, umožňují dosáhnout celkového výkonu linky až 8 t/h.

Pro granulaci krmných směsí je určen granulační lis s nerezovou prstencovou matricí. Lisy jsou standardně osazeny mixerem a dávkovačem, nejvíce namáhané součásti jsou vyrobeny opět z nerezu. Ucelená řada granulační ch lisů o výkonu 0,5 - 16 t/h umožňuje výrobu granulí o průměru 3,2 až 8 mm pro všechny kategorie zvířat. V našem sortimentu jsou i extrudéry pro suchou extruzi jak sóji, tak i dalších plodin. Stroje o výkonu 250, 500 a 900 kg/h splňují požadavky pro menší VKS.

Součástí naší nabídky jsou rovněž dopravníky různých typů – trubkové a žlabové šnekové dopravníky, korečkové elevátory, redlery a dále chladiče granulí i extrudátu, mačkače a nástřikové jednotky pro tuk a aditiva.

Ucelený sortiment nám umožňuje nabídnout komplexní řešení technologie malé VKS, ale řešíme i částečné rekonstrukce s využitím stávajících technologií, vždy s ohledem na představy a také ekonomické možnosti zákazníka. 

Facebook Youtube