Agroing Brno na Techagru

22.04.2014 (11:51)

Agroing Brno s.r.o. na letošním Techagru vystavil několik novinek v oblasti skladování a posklizňové úpravy plodin a výroben krmných směsí. Především mobilní sušárna Zaffrani přitahovala zájem potenciálních zákazníků svými uživatelskými možnostmi. Během půl hodiny po převozu dokáže být připravena k sušení běžných zemědělských komodit včetně řepky. Mobilní příjmový koš umožňuje nezávislou funkci na jiných technologiích a sušárnu lze instalovat na jakékoliv skladovací kapacitě včetně napojení na obilní sila. Velký výkonový rozsah řady sušáren Zaffrani od 45 do 177 tun za 24 hodin uspokojí požadavky většiny uživatelů. Je vhodná pro využití různých topných médií (zemní plyn, propan, LTO, nafta) a podle paliva může být osazena přímým nebo nepřímým ohřevem. Je použitelná pro venkovní i vnitřní instalaci díky unikátnímu systému odprášení a je tak možné pro její pořízení využít nového dotačního programu na snížení tuhých znečišťujících látek v ovzduší.

Dále byla představena nová generace obilních sil s vlnitou stěnou od kanadského výrobce Westeel. Díky robustní konstrukci jsou tato sila vhodná pro větší skladovací kapacity včetně průmyslového využití. Současně byla prezentována kompletní výkonová řada sítových čističek s kapacitou od 35 do 250 t/hod firem Denis (Francie) a Buhler (Švýcarsko). Pro podlahové obilní sklady na aktivní větrání zaujaly děrované pozinkované rošty s vysokou propustností vzduchu německé firmy Schmelzer, které mají až o 90% vyšší účinnost.

Pro obnovu stávajících malých výroben krmných směsí se návštěvníci mohli seznámit se stavebnicovou řadou přisávacích šrotovníků a míchaček. Volbou sestavy jednotlivých strojů si tak zákazník zvolí potřebný hodinový výkon linky. Rovněž byl vystaven inovovaný typ granulačního lisu s prstencovou matricí v nerezovém provedení. Svou robustní konstrukcí s malými požadavky na zastavěný prostor je vhodný pro výměnu za starší granulační lisy s vysokými nároky na elektrickou energii. Široká škála výkonových typů od 0,5 do 15 t/hod umožňuje použití jak v malých VKS pro vlastní spotřebu zemědělských podniků, tak i v průmyslových provozech komerčního prodeje granulovaných krmných směsí.

Kromě hlavní expozice se Agroing Brno prezentoval i na stánku v rámci veletrhu Biomasa, kde nabízel peletizační linky pro výrobu granulí ze sena a slámy a využití odpadního tepla z bioplynových stanic pro halové obilní sklady a sušárny jak na obilí, tak i na další materiály (digestát, cukrovarnické řízky, stébelnaté materiály, dřevní štěpku a piliny).

Facebook Youtube