Korečkové elevátory

5 fotografiíKorečkové elevátory

Pozinkované korečkové elevátory Skandia jsou určeny k dopravě obilovin, granulí, krmných směsí a šrotů ve vertikálním směru. Elevátory jsou vyráběny ve třech řadách – lehké, pro farmářské použití (řada SE 140) s výkonem do 60 t/hod, střední, pro větší provozy do skladovací kapacity 30 000 t (řada SEI) s výkonem od 20 do 150 t/hod a těžké řadě pro průmyslové areály s intenzivním zatížením (řada SEH) s výkonem od 60 do 600 t/hod.

V tabulce jsou uvedeny maximální výšky elevátorů v (m) pro daný typ a výkon. Výkon je uveden na pšenici 750 kg/m3 o vlhkosti 15%

Řetězové dopravníky - redlery

5 fotografiíŘetězové dopravníky - redlery

Redlery Skandia jsou určeny k dopravě obilovin, granulí, osiva a jiných sypkých hmot v horizontálním směru. Redlery jsou vyráběny ve třech řadách – lehké pro farmářské použití s výkony 30 – 60 t/hod (řada KT), střední pro větší provozy do skladovací kapacity 30 000 tun s výkony 40 – 150 t/hod (řada KTI) a těžké pro průmyslové areály s intenzivním zatížením a výkony 60 – 600 t/hod (řada KTH). Konstrukčně tyto dopravníky lze rozdělit na horizontální, šikmé a zahnuté. Jsou vyrobeny z pozinkovaného plechu.

V tabulce jsou uvedeny maximální délky redlerů v (m) pro daný typ a výkon. Výkon je uveden na pšenici 750 kg/m3 o vlhkosti 15%.

Trubkové šnekové dopravníky

Trubkové šnekové dopravníky

Trubkové šnekové dopravníky slouží k dopravě obilovin a šrotů horizontálně i vertikálně, a to v rozmezí 0-90°, v délce do 12 m. Šnekovnice je při chodu vystřeďována dopravovaným materiálem a je uchycena pouze v koncových dílech šneku. Toto řešení zajišťuje vysoký výkon dopravníku a eliminuje tvorbu zbytků v dopravní cestě. Trubkový šnekový dopravník může být opatřen násypkou, ochranným košem nebo vpádem.

Výkon je uveden v t/hod na pšenici (750 kg/m3 ). Výkon je uveden v t/hod na šrotech (550 kg/m3 ).

Žlabové šnekové dopravníky

Žlabové šnekové dopravníky

Žlabové šnekové dopravníky jsou určeny pro horizontální dopravu sypkých materiálů, jako jsou obiloviny a šroty. Stroj je nabízen v pozinkovaném provedení.

Oběžné dopravníky

Oběžné dopravníky

Oběžné dopravníky Skandia jsou používány pro vyprázdnění zbytkové suroviny skladované v sile s plochým dnem. Ve spodní části je umístěn kartáč, díky kterému je množství suroviny zůstávající v sile minimální.

Výkon je uveden na pšenici 750 kg/m3 .

Pneudopravníky elektrické tlačné

Pneudopravníky elektrické tlačné

Mobilní pneumatické dopravníky slouží k dopravě všech druhů zrnin, olejnin a luskovin při převýšení do 10 m, a to jak v halách, tak i na otevřeném prostranství. Jsou vybaveny podvozkem s koly pro snadnou manipulaci a naskladňovací násypkou. Dopravníky řady T 378 jsou standardně vybaveny injektorem (i), případně turniketem (t) pro zvýšení výkonu. Dopravníky řady T 207 mohou pracovat jako tlačné (s násypkou) nebo saco-tlačné se sací větví.

Výkony jsou uvedeny na pšenici 700 kg/m3 o vlhkosti do 14% a stupni znečištění do 1%, při převýšení do 3 m.

Pneudopravníky elektrické saco-tlačné

Pneudopravníky elektrické saco-tlačné

Saco-tlačné pneumatické dopravníky mají přisávací hubici, pomocí které je surovina nasávána do cyklonu a dále do výtlačného potrubí.

Výkony jsou uvedeny na pšenici 700 kg/m3 o vlhkosti do 14% a stupni znečištění do 1%, při převýšení do 3 m.

Pneudopravníky za traktor

Pneudopravníky za traktor

Zařízení je určeno k dopravě všech zrnitých a granulovaných materiálů ve směru horizontálním i vertikálním. Maximální dopravní vzdálenost je 80 m. Typy T 450/1 a T 449 jsou závěsné, typy T 449/1, T 470 a T 480 mají vlastní podvozek.

Armatury spádové dopravy

Armatury spádové dopravy

Jednotlivé armatury umožňují změnu toku materiálu v technologických linkách. Jsou zhotoveny z pozinkovaného nebo černého plechu opatřeného nátěrem. Skládají se ze spádové potrubí se zvýšenou odolností vůči otěru, vícecestných rozdělovačů, dvoj- a třícestných klapek, hradítek, tlumičů rychlosti, přechodů, manžet, apod. Klapky, hradítka a rozdělovače jsou nabízeny s ručním, elektrickým nebo pneumatických ovládáním. Standardně jsou armatury dodávány v průměrech 159, 219 a 273 mm, případně v atypických průměrech 152, 200 a 250 mm.

Potrubí s vnitřní výstelkou

Potrubí s vnitřní výstelkou

Do vnitřního prostoru klasických trubek se odlévá vrstva z polyuretanu, pro obiloviny je výstelka cca 5 mm. Výsledkem je především vyšší otěruvzdornost, ochrana proti korozi a významné snížení hlukové zátěže. Použitý materiál je teplotně i UV stabilní a má atest pro potravinářské účely. Přilnavost k povrchu je stoprocentní a výstelku je možné provést do trubek nejen rovných, ale i do kolen nebo klapek.

Specialuzujeme se dopravu obilnin, šrotů a krmných směsí. Do potfolia námi používaných dopravníků patří ale také dopravníky pro dopravu atypických materiálu jako je sláma, dřevní štěpka, piliny, vápnec, plasty atd.

Pokračovat na další kategorii:  Skladování   Posklizňová úprava   Výrobny krmných směsí  

Facebook Youtube