Sušárny Eco-Dry

9 fotografiíSušárny Eco-Dry

Sušárny Eco-Dry Bűhler jsou vhodné pro sušení obilovin, olejnin, kukuřice, slunečnice, apod., včetně osiv. Konstrukce výměníku tepla umožňuje volbu přímého i nepřímého ohřevu. Zateplení celého povrchu sušárny a rekuperace tepla snižuje spotřebu topného média. Osazení odprášení, popř. tlumičů hluku, umožňuje instalaci i v intravilánu sídel.

Výkon je uveden při přímém ohřevu. Sušení pšenice 750 kg/m3 z 19 na 15% vlhkosti; řepky 600 kg/m3 z 13 na 9% a kukuřice 750 kg/m3 z 30 na 15%. Rozměry jsou uvedeny pro samotnou sušící kolonu.

Sítové čističky NSD

9 fotografiíSítové čističky NSD

Sítové čističky NSD Denis jsou určeny do menších posklizňových linek jako univerzální zařízení, které pracuje jako předčistička, čistička nebo třídička. Systém kovových sít včetně rámů je vhodný pro instalaci v prostředí s proměnlivou vlhkostí vzduchu. Přestavitelnost sít umožňuje zdvojnásobení sítové plochy pro zvýšení výkonu zvolené funkce. Součástí čističky je ventilátor.

Výkon je uveden na pšenici 750 kg/m3 a 16% vlhkosti.

Sítové čističky GrainPlus, SMA

5 fotografiíSítové čističky GrainPlus, SMA

Sítové čističky GrainPlus Bűhler jsou určeny pro menší kapacity v zemědělských podnicích prvovýroby, zatímco řada SMA Bűhler je vhodná pro větší posklizňové linky. Velikostí plochy sít jsou obě řady určeny pro hrubé a vstupní předčištění obilovin a olejnin.

Výkon je uveden na předčištění: pšenice 750 kg/m3 a 18% vlhkosti; ječmen 650 kg/m3 a 18%, řepka 600 kg/m3 a 14%, kukuřice 750 kg/m3 a 35/15% vlhkosti.

Sítové čističky TAS

9 fotografiíSítové čističky TAS

Sítové čističky TAS Bűhler jsou vhodné pro velké posklizňové linky. Sestava sít je uzavřena ve skříni, která je samostatně aspirována, což zvyšuje účinnost čištění a snížení prašnosti u stroje. Zavěšení sítové skříně na polyamidových tyčích snižuje počet pohyblivých částí, náročnost údržby a vibrace. Kovové rámy sít umožňují venkovní instalaci čističky.

Výkon je uveden na předčištění: pšenice 750 kg/m3 a 18% vlhkosti; ječmen 650 kg/m3 a 18%, řepka 600 kg/m3 a 14%, kukuřice 750 kg/m3 a 35/15% vlhkosti.

Vzduchové předčističky

4 fotografiíVzduchové předčističky

Vzduchové předčističky Skandia slouží k odstranění lehkých nečistot (plevy, prachy, části slámy) z obilovin a luskovin. Zařízení pracují na principu rozdílné měrné hmotnosti zrn a nečistot. Celopozinkované stroje lze osadit přímo na korečkový elevátor Skandia, případně nad čističku nebo sušárnu.

Výkon je uveden na předčištění pšenice o měrné hmotnosti 750 kg/m3 a 15% vlhkosti.

Bubnové předčističky

5 fotografiíBubnové předčističky

Rotační bubnové předčističky Zanin jsou určeny pro předčištění všech druhů obilovin a olejnin před sušením. Nevyčištěná surovina vstupuje do rotačního sítového bubnu o několika sekcích s různými typy sít. Na prvním segmentu sít jsou odstraněny zlomky zrn a minerální příměsi, následující sítové segmenty separují vyčištěnou surovinu a na konci bubnu jsou odebrány velké nečistoty.

Výkon je uveden na předčištění pšenice o měrné hmotnost 780 kg/m3 , vlhkosti 20% a 2% nečistot. První číslo v typovém označení označuje počet sít.

Bubnové čističky

3 fotografiíBubnové čističky

Rotační bubnové čističky Zanin se segmentovaným bubnem a vzduchovou předčističkou jsou určeny pro předčištění a čištění všech druhů obilovin před skladováním. Možnost náklonu bubnu a regulace otáček. Rychlá výměna sít, čištění sít nylonovými kartáči.

Výkon je uveden na čištění pšenice o měrné hmotnost 780 kg/m3 , vlhkosti 14% a 2% nečistot.
První číslo v typovém označení určuje počet sít.
* První údaj označuje příkon stroje, druhý údaj příkon ventilátoru

Mořičky

4 fotografiíMořičky

Šaržová mořička P 211 je určena pro malá hospodářství. Jedná se o univerzální mořičku vhodnou pro moření na mokro i na sucho. Kontinuální mořička P 212 je vhodná do technologických linek i pro samostatné použití. Elementy náchylné ke korozi jsou vyrobeny z nerezové oceli nebo plastu.

Využití odpadního tepla

17 fotografiíVyužití odpadního tepla

Odpadní teplo z bioplynové stanice lze využít sezónně i celoročně přímo v zemědělské prvovýrobě. Nejběžnější je využití tepla pro skladování a sušení obilovin a olejnin v halách. Podmínkou je instalace kanálového aktivního větrání zabudovaného v podlaze skladu nebo mobilních tunelů. U těchto systémů je vzduch vháněn do rozvodů přes výměník tepla voda – vzduch.

Odpadní teplo z bioplynové stanice lze rovněž využít pro sušení obilovin a olejnin v sušárnách. Instalací výměníku tepla u sušáren s přímým i nepřímým ohřevem je možné předehřát sušící vzduch až do 60 ºC (pro sušení osiv). Při vyšších teplotách sušení se předehřevem snižuje spotřeba topného média a je nutná instalace přídavného hořáku s automatikou.

Další možností využití odpadního tepla je sušení digestátu z bioplynové stanice. Na upravené pásové sušárně lze po separaci fugátu sušit pevný odpad z bioplynové stanice (digestát) na další použití pro následnou granulaci buď samotného digestátu nebo v kombinaci se slámou nebo senem pro topné účely.

Kontinuální sušárny DRY-TECH

Kontinuální sušárny DRY-TECH

Kontinuální sušárny DRY-TECH jsou určeny pro sušení všech druhů obilovin, řepky, kukuřice, apod.

Jsou vhodné také pro sušení osiv. Při sušení využívají podtlaku, který vytváří ventilátory nasávající teplý

vzduch, který rovnoměrně prostupuje vrstvou surovin v sušící sekci a následně je zrno zchlazeno v chladící sekci.

Sušárny tohoto typu lze dodat do výkonu až 190 t/hod.

 

Výkon je uveden při přímém ohřevu. Sušení pšenice 750 kg/mz 19 na 15% vlhkosti, řepky 600 kg/mz 13 na 7% a kukuřice 750 kg/mz 30 na 15%. Rozměry jsou uvedeny pro samostatnou sušící kolonu.

Firma AGROING BRNO s.r.o. patří mezi největší dodavatele posklizňových linek, strojů a technologií pro zemědělce.

Realizujeme výstavbu a modernizace posklizňových linek, dodáváme technologie skladováníčištění a sušení obilí, zařízení pro posklizňovou úpravu obilovin a olejnin při využití stávajících objektů a technologií.

Moderní posklizňové linky se vyplatí

Zajišťujeme kompletní služby od projektu po realizaci linky pro posklizňové zpracování plodin. Naši klienti potvrzují, že investice do modernizované nebo nové posklizňové linky se rychle vrátí ve formě vyšší efektivity práce a minimálních ztrát na plodinách.

Řešení posklizňových linek na míru:

  • odborné poradenství,
  • návrhy, projektové práce včetně kompletní dokumentace,
  • dodávky a montáže posklizňových linek,
  • částečné modernizace nebo nové posklizňové linky na klíč,
  • uvedení do provozu a následný záruční a pozáruční servis posklizňových linek.

Řešení pro farmáře i pro zemědělské podniky

Dokážeme vám nabídnout zařízení o vysoké technologické úrovni, navrhnout individuální řešení pro umístění posklizňových linek do vašich stávajících prostor a instalovat stroje a vybavení posklizňové linky a další produkty, např.:

pásové a šnekové dopravníky, redlery, dávkovací zásobníky, sušičky, předčističky a čističky a další technologie pro automatizaci posklizňové  úpravy a skladovacích procesů.

S realizací posklizňových linek máme bohaté zkušenosti. Váš investiční záměr výstavby posklizňové linky s vámi rádi prodiskutujeme a navrhneme vám nejlepší možné řešení.

Poradenství a projekty posklizňových linek na klíč! Spojte se s profesionály, kontaktujte silného a stabilního partnera pro zemědělce AGROING BRNO s.r.o.

Pokračovat na další kategorii:  Skladování   Dopravníky   Výrobny krmných směsí  

Facebook Youtube