Agroing již 30 let pro Vás

29.04.2020 (11:12)

Agroing již 30 let pro Vás

Historie firmy se začala psát v roce 1990, kdy bylo založeno družstvo Agroing, a to skupinou zemědělských a strojních inženýrů s cílem pokračovat v projektové činnosti se specializací na výrobny krmných směsí, které se původně věnovali v tehdejším ZZN. Záhy však nezůstalo pouze u projektů a firma začala nabízet i dodávky a instalace strojů. O osm let později byla založena společnost  AGROING BRNO s. r. o., která se na trhu úspěšně pohybuje dodnes.

Zpočátku se jednalo především o rekonstrukce stávajících výroben krmných směsí, postupně se však firma orientovala spíše na nové menší linky instalované přímo v zemědělských podnicích, pro pokrytí jejich vlastních potřeb krmných směsí, které v té době trhu chyběly. Takových linek, založených na tehdy nových přisávacích šrotovnících, jsme do současné doby zrealizovali kolem tří set.

Postupem času se k technologiím výroben krmných směsí připojilo i téma skladování a posklizňové úpravy se vším, co s tím souvisí. První sila jsme postavili pro ing. Spurného v Novém Dvoru u Olomouce v roce 1999 a vzápětí k nim přidali i svou první sušárnu. Když jsme tehdy uváděli životnost sil cca 20 let, zdálo se to jako velmi vzdálená budoucnost. Nyní se můžeme pochlubit několika desítkami sil ročně na území České a Slovenské republiky.

Nejedná se však o nějaké typizované stavby. Zakládáme si na individuálním řešení, i když ne vždy je jednoduché všechny představy zákazníků splnit, ať už jde o omezení vyplývajících ze stavebního povolení či prosté fyzikální zákony. Zvláště prostorové uspořádání bývá na delší diskuzi. Výhodou je, že firma disponuje vlastními projektanty. Poskytujeme projekty tzv. na klíč, to znamená kompletní dodávku projektu i s případným projednáním na úřadech a pomocí se získáním stavebního provolení.  

V oblasti dodávek strojů a zařízení spolupracujeme s renomovanými evropskými výrobci, uveďme například firmu Bühler, z jejichž širokého sortimentu nabízíme především čističky a sušárny obilovin, i když v poslední době příležitostně montujeme i další jejich zařízení. Právě například probíhá montáž jejich mlynářské technologie v Mlýnu Herber v Opavě. Mezi naše další hlavní dodavatele patří španělský výrobce sil Symaga nebo švédský výrobce dopravníků Skandia Elevator. Pokud je to možné, upřednostňujeme samozřejmě české dodavatele.

Protože však někteří výrobci nejsou schopní dodat vše dle našich představ, část dodávek řešíme i vlastní výrobou. Jedná se především o drobnější pozinkované komponenty, jako jsou klapky a hradítka, ale také šnekové dopravníky, podlahy do sil, lávky pro zásobníky či ocelové konstrukce pod stroje.

Agroing Brno má stabilní tým deseti montážních skupin, který lze v případě potřeby i rozšířit. Zkušení montéři jsou vybaveni montážními přípravky a po odborné stránce jsou pravidelně školeni. Konkrétní montáž u nás mají na starost jednotliví projektoví manažeři, kteří, pokud je to možné, postupují se zakázkou od samého počátku až do konce. V reálu to znamená, že zákazníkovi je po celou dobu životnosti linky k dispozici jeden konkrétní člověk, na kterého se může obracet. Tento koordinuje i následný servis.

Servisní služby obecně považujeme za silnou stránku firmy. Máme čtyři servisní techniky, kteří jsou připraveni řešit opravy a servisní zásahy v nejkratším možném čase, k dispozici mají plné vybavení a několik servisních skupin. Standardně se snažíme zasahovat hned druhý den od nahlášení poruchy. Stávající zákazníky také pravidelně oslovujeme s nabídkou předsezonního servisu, protože především u posklizňových linek může být zákazník nepříjemně zaskočen, když se po několika měsících odstávky nerozběhnou na první otočení vypínače.    

Naše společnost má v areálu v Brně cca 1700 m2 krytých a 1400 m2 nekrytých skladovacích ploch. Na všechny dodávané stroje máme standardní náhradní díly skladem, mnohdy jsme schopni z dílů sestavit i celý stroj.  Zejména v poslední době se na nás stále častěji obrací i zákazníci jiných firem z našeho oboru, kterým se samozřejmě také snažíme vyjít maximálně vstříc.

K rychlému určení závady a případnému cílenému zásahu servisu nám také pomáhá možnost dálkově se připojit do řídicího systému linky zákazníka. Systém vzdáleného připojení se dodává v rámci standardní dodávky posklizňové linky a například u sušáren to v sezóně výrazně snižuje stresovou zátěž na naší i zákazníkově straně.    

Firma se pravidelně účastní výstav v Brně a v Českých Budějovicích, výjimkou není ani letošní Techagro, kde budeme na tradičním místě v pavilonu A1 prezentovat naši zavedenou nabídku strojů a zařízení pro skladování, posklizňovou úpravu a výrobu krmných směsí. Spíše ale jezdíme my k zákazníkům, kde probereme jejich případné potřeby přímo na místě. Přínosné jsou také individuální prohlídky některé z našich předchozích realizací, které pro zájemce rádi zorganizujeme.    

Soustředíme se především na český trh a přes naši dceřinou společnost, Agroing Slovensko, realizujeme také projekty u našich východních sousedů. Z realizací z poslední doby lze namátkově jmenovat novou výrobní a balicí linku ve firmě Mikrop Čebín, která je naším dlouholetým obchodním partnerem stejně jako například Moras Moravany, kde jsme v průběhu let v původní výrobně krmných směsí již provedli několik postupných rekonstrukcí, doplnili granulační linku a v současné době jsme před dokončením nových skladovacích sil. Na Slovensku je naším dlouhodobým projektem skladovací báze v Šelpicích, kde proběhly postupně 3 etapy výstavby a aktuálně zde firma ARIMEX provozuje sila s kapacitou 20 000 tun. Koncem loňského roku jsme předali také například posklizňovou linku v Ožďanech (okres Rimavská Sobota) se 6 sily o celkové kapacitě 10 000 tun, kde se konkrétně jedná o skladovací bázi pro výrobnu krmných směsí, kterou jsme také realizovali a kde v letošním roce plánují doplnit granulační a extrudační linku.

Facebook Youtube