Čas na výměnu opotřebovaných strojů

29.04.2020 (10:57)

Firma Agroing Brno s.r.o. se dlouhodobě etabluje na českém a slovenském trhu s technologiemi výroben krmných směsí. V souvislosti s dosluhující technologií výroben krmných směsí nastává doba pro výměnu opotřebovaných strojů a zařízení.

Po roce 1989 byly rekonstruovány a modernizovány šrotovny, technologie na základě sušáren BS 6 a granulační linky. Také byly dodávány a montovány nové malé VKS s výkonem do 3 t/h s přisávacími šrotovníky, které výrazně snižovaly investiční náklady a energetickou náročnost na výrobu krmných směsí. Tyto technologie jsou po čtvrtstoletí provozu značně opotřebované a vyžadují modernizaci.

Pro menší instalace jsou to stále především přisávací šrotovníky s výkonem od 0,8 do 2,5 t/h, které jsou opatřeny výměnnými vložkami pro zamezení opotřebovávání mlecí komory. Ventilátor osazený na společné hřídeli s rotorem a kladivy umožňuje přisávat suroviny z jednotlivých zásobníků a po pošrotování je pneumaticky dopraví do míchačky umístěné na tenzometrické váze. Ve spojení s řadou vertikálních míchaček o obsahu od 500 do 3000 kg tak lze stavebnicově řešit výkon od 0,6 do 2,5 t/h. Plně automatizovaný systém řízení umožňuje navolení receptury, sledování skladových zásob surovin, množství vyrobených krmných směsí nebo také tisk dokladů pro rozvoz do objektů živočišné výroby.

Pro vyšší výkony jsou volbou vertikální šrotovníky (1 – 12 t/h), které ve spojení s horizontálními míchačkami umožňují dosáhnout celkového výkonu linky až 8 t/h, ale např. pro Dan Slovakia Agrar jsme na těch strojích spustili již druhou linku s výkonem 12 t/h. Pokud jde o míchačky, stále častěji se objevuje požadavek na stroje o vyšší zamíchatelnosti (1:100 0000); a také dávkování premixů a doplňkových krmiv již obvykle neprobíhá přímo do míchačky, ale přes separátní váhu.     

Místo válcových mačkačů určených primárně pro skot nyní montujeme diskové mlýny dánské firmy Skiold, které jsou principiálně podobné historickým kamenným mlýnům se záseky.  Mletí probíhá mezi dvěma disky, jejichž vzdálenost určuje stupeň semletí. Tuto vzdálenost lze plynule měnit, a to manuálně pomocí páky na přední straně diskového mlýnu nebo automaticky. To je výhodné především u zmiňovaného skotu, kdy lze jednoduše rozmělnit různé suroviny na různou hrubost v rámci jedné krmné dávky. V praxi tedy obsluha nejprve pošrotuje kukuřici na jemnou frakci a následně zbylé obiloviny na hrubší, bez složitého přestavování stroje. 

Dalším trendem, který pozorujeme, je požadavek na dávkování z big-bagů z důvodu snížení prašnosti. Dávkování z big-bagů neprobíhá přímo do míchačky jako z pytlů, ale je využívána další váha, kam jsou suroviny navažovány šnekovými dopravníky. Tyto šnekové dopravníky jsou pro snadnější čištění opatřovány reverzním chodem a čistícími otvory. Dávkování z big-bagů je komplikováno tím, že některé suroviny nepadají a je nutné tyto stanice opatřovat vibrátory nebo vibračními deskami.

Stranou nezůstává ani řešení snížení prašnosti při expedici sypkých krmných směsí. Z důvodu snížení zátěže okolní zástavby jsou expediční zásobníky opatřovány aspirovanými expedičními hubicemi, které snižují úlet krmné směsi do okolního prostoru. Současně se tato směs vrací zpět do buňky, ze které je vyprazdňována a nedochází tak ani ke ztrátám, ani případné kontaminaci. V posledních letech se stále častěji řeší i aspirace pro zlepšení pracovních podmínek na výrobnách. Od centrálních systémů se však upouští a používají se spíše bodové filtry.

Firma se pohybuje také v segmentu průmyslové výroby krmných směsí. Z novějších instalací tohoto typu můžeme jmenovat například projekt inovace výroby krmných směsí na provozu Batelov pro ZZN Jihlava, kdy úkolem bylo zlepšení výroby s možností automatického přidávání dalších komponent, a to jak v sypkém (mikrolinka), tak i tekutém stavu (nástřik) a zároveň i zlepšení zpracování (šrotování) stávajících surovin s následnou kvalitní homogenizací (míchání) všech komponent. Součástí byla i výměna dopravníků, jejíž cílem bylo zajistit jejich prachotěsnost a v případě venkovní instalace i vodotěsnost – zamezení kontaminace dešťovou vodou při plnění expedičních zásobníků. Šrotování surovin je nyní dvoustupňové, s použitím dvojitého válcového šrotovníku, vibračního třídícího síta a vertikálního šrotovníku s automatickým podáváním. Linka byla také doplněna o mikrokomponentní váhu a nástřik oleje a přípravků na ošetření krmných směsí z důvodu prevence výskytu zoonoz. Důležitou součástí provozu je i pytlovací linka, umožňující široký rozsah plnění do pytlů a jejich následnou expedici na paletách. Pro možnost manipulace s balením nad 20 kg byl použit podtlakový manipulátor. Celkový hodinový výkon linky je nyní 15 t/hod. 

V loňském roce jsme také instalovali novou výrobní a balicí technologii ve firmě MIKROP ČEBÍN, a.s.  Celá linka byla vybudována v nové osmipatrové výrobní hale, která je stavebně i technologicky propojena se stávajícími objekty. Do nové linky jsou pneumaticky dopravovány základní sypké suroviny, ke kterým jsou přidávány další komponenty, a směs je následně zamíchána ve třech planetových míchačkách. Hotové směsi jsou skladovány v nerezových mezizásobnících, odkud je možná expedice do venkovních zásobníků, na balicí stroj na balení do sáčků 1 – 5 kg nebo na dvě automatické pytlovací linky Premier Tech Chronos s možností plnění pytlů o dávce 15 – 50 kg s výkonem každé až 350 pytlů za hodinu. Souběh obou linek umožňuje využití maximální kapacity nového paletizátoru, která je 600 pytlů za hodinu. Všechny části strojů přicházející do styku se surovinami a produkty jsou z nerezové oceli. Montáž probíhala za plného provozu stávajících linek, pouze s krátkodobými odstávkami. 

Součástí naší nabídky jsou rovněž dopravníky různých typů – trubkové a žlabové šnekové dopravníky, korečkové elevátory, redlery a dále chladiče granulí i extrudátu, mačkače a nástřikové jednotky pro tuk a aditiva. K výrobnám dodáváme i skladovací sila a dávkovací a expediční zásobníky.

Ucelený sortiment nám umožňuje nabídnout komplexní řešení technologie VKS, ale řešíme i částečné rekonstrukce s využitím stávajících technologií, s ohledem na představy a také ekonomické možnosti zákazníka.

 

Facebook Youtube