Rekonstrukce VKS v Moravských Budějovicích

4.01.2024 (13:23)

Rekonstrukce VKS v Moravských Budějovicích

Firma Agroing Brno, dodavatel technologií pro skladování, posklizňovou úpravu a výrobu krmných směsí, v roce 2023 realizovala rekonstrukci výrobny krmných směsí ve firmě Agrovýkup a.s. v Moravských Budějovicích.

Rekonstrukce probíhala po dobu šesti měsíců, a to za plného provozu, pouze se 3 odstávkami. Byla vyměněna většina stávajících dopravních cest, a to za elevátory a redlery švédské firmy Skandia, kompletně pozinkovanými, s  vyplastovanými hlavami u elevátorů a také dna redlerů jsou opatřena plastem. Celkem se jednalo o více než 500 m dopravních cest.  Na každý korečkový elevátor byl také instalován bodový filtr - z důvodu eliminace kontaminace byla zrušena centrální aspirace. Naskladňování surovin bylo zjednodušeno pomocí kruhových rozdělovačů, které nahradily několik klapek a řetězové dopravníky. Dále byla zvýšena kvalita navažování surovin z hlediska přesnosti.

Systém šrotování doznal také několika změn, a to nejen výměnou stávajících šrotovníků za stroje značky Buhler, ale také instalací nového rotačního třidiče, který má za úkol ulevit šrotovníkům a vytříděný materiál, který odpovídá velikostí sítu osazenému ve šrotovnících, dopravuje rovnou do zásobníku nad míchačkou. Pro zjednodušení chodu provozu byla provedena výměna dopravních cest i v části za míchačkou a je tak nyní možné dopravovat směs do předzásobníků na granulaci, na pytlování nebo rovnou na expedici.

Další částí rekonstrukce byl přesun mikrolinky do nového prostoru, kde byla vybudována ocelová konstrukce, do které se mikrolinka vestavěla a jejíž horní část bude sloužit i pro skladování komponent. Pod mikrolinkou je umístěna nová nerezová míchačka o objemu 1000 litrů.

Rekonstrukce zahrnovala kompletně novou elektroinstalaci k novým strojům včetně samotného řízení. V celé budově výrobny krmných směsí byla také provedena výměna svítidel a zásuvek a linka byla opatřena novým příslušným rozvaděčem.  

Po modernizaci VKS v Batelově pro ZZN Jihlava a.s. nebo v Poľnonákupu Galanta, a.s. se tak jedná o další úspěšnou rekonstrukci a v současné době probíhají práce také na modernizaci výrobny v Zemědělském zásobování a nákupu Strakonice a.s.

Facebook Youtube