MORAS akciová společnost, Smetanova 1, 533 72 Moravany

Lokalita

Slepotice

Rok realizace

2017

Technologie

Granulační lis PD 5 - 2 x 37kW, chladící kolona, horizontální míchačka H 710 N, vertikální šrotovník
Facebook Youtube