MZLU v Brně, Zemědělská 1, 613 00 Brno, Ing. Klecker

Lokalita

Brno

Rok realizace

2012

Technologie

VÝROBNA KRMNÝCH SMĚSÍ - přisávací šrotovník 750R, vertikální míchačka 1000M, granulační lis TESTMER PD0.5, protiproudá chladicí kolona
Facebook Youtube