Oběžné dopravníky

Oběžné dopravníky Skandia jsou používány pro vyprázdnění zbytkové suroviny skladované v sile s plochým dnem. Ve spodní části je umístěn kartáč, díky kterému je množství suroviny zůstávající v sile minimální.

Výkon je uveden na pšenici 750 kg/m3 .

Facebook Youtube