Sítové čističky GrainPlus, SMA

Sítové čističky GrainPlus Bűhler jsou určeny pro menší kapacity v zemědělských podnicích prvovýroby, zatímco řada SMA Bűhler je vhodná pro větší posklizňové linky. Velikostí plochy sít jsou obě řady určeny pro hrubé a vstupní předčištění obilovin a olejnin.

Výkon je uveden na předčištění: pšenice 750 kg/m3 a 18% vlhkosti; ječmen 650 kg/m3 a 18%, řepka 600 kg/m3 a 14%, kukuřice 750 kg/m3 a 35/15% vlhkosti.

Facebook Youtube