Sítové čističky NSD

Sítové čističky NSD Denis jsou určeny do menších posklizňových linek jako univerzální zařízení, které pracuje jako předčistička, čistička nebo třídička. Systém kovových sít včetně rámů je vhodný pro instalaci v prostředí s proměnlivou vlhkostí vzduchu. Přestavitelnost sít umožňuje zdvojnásobení sítové plochy pro zvýšení výkonu zvolené funkce. Součástí čističky je ventilátor.

Výkon je uveden na pšenici 750 kg/m3 a 16% vlhkosti.

Facebook Youtube