Sítové čističky TAS

Sítové čističky TAS Bűhler jsou vhodné pro velké posklizňové linky. Sestava sít je uzavřena ve skříni, která je samostatně aspirována, což zvyšuje účinnost čištění a snížení prašnosti u stroje. Zavěšení sítové skříně na polyamidových tyčích snižuje počet pohyblivých částí, náročnost údržby a vibrace. Kovové rámy sít umožňují venkovní instalaci čističky.

Výkon je uveden na předčištění: pšenice 750 kg/m3 a 18% vlhkosti; ječmen 650 kg/m3 a 18%, řepka 600 kg/m3 a 14%, kukuřice 750 kg/m3 a 35/15% vlhkosti.

Facebook Youtube