Využití odpadního tepla

Odpadní teplo z bioplynové stanice lze využít sezónně i celoročně přímo v zemědělské prvovýrobě. Nejběžnější je využití tepla pro skladování a sušení obilovin a olejnin v halách. Podmínkou je instalace kanálového aktivního větrání zabudovaného v podlaze skladu nebo mobilních tunelů. U těchto systémů je vzduch vháněn do rozvodů přes výměník tepla voda – vzduch.

Odpadní teplo z bioplynové stanice lze rovněž využít pro sušení obilovin a olejnin v sušárnách. Instalací výměníku tepla u sušáren s přímým i nepřímým ohřevem je možné předehřát sušící vzduch až do 60 ºC (pro sušení osiv). Při vyšších teplotách sušení se předehřevem snižuje spotřeba topného média a je nutná instalace přídavného hořáku s automatikou.

Další možností využití odpadního tepla je sušení digestátu z bioplynové stanice. Na upravené pásové sušárně lze po separaci fugátu sušit pevný odpad z bioplynové stanice (digestát) na další použití pro následnou granulaci buď samotného digestátu nebo v kombinaci se slámou nebo senem pro topné účely.

Facebook Youtube