V halových skladech

 Teplá voda přivedená z bioplynové stanice k halovému skladu je ve výměníku voda-vzduch přeměněna na teplý sušící vzduch, který je pomocí ventilátorů vháněn do systému kanálového aktivního větrání. Na tomto systému lze i dosoušet jak obiloviny a olejniny, tak i balíkovou slámu a seno, popř. volně uloženou dřevní štěpku.  Plodiny jsou skladovány volně, popřípadě v prostoru tvořeném dělícím stěnami nebo ve vnitřním zásobnících.

Aktivním větráním při použití odpadního tepla lze snížit vlhkost skladovaných materiálu až o 14%.

Výhody

  • využití stávající technologie aktivního větrání v halách
  • sezonní využití odpadního tepla
  • skladování surovin se zvýšenou vlhkostí
  • úspora na dosoušení surovin


Při sušení obilovin

Instalací výměníku tepla je možné u sušáren s přímým i nepřímým ohřevem využít odpadní teplo pro předehřev sušícího vzduchu do 60°. Pro vyšší teploty je nutné doplnit přídavný hořák na metan z BPS nebo jiné médium. Sušení obilovin a olejnin je tak možné na upravených sesypných sušárnách.

Pro sušení biomasy jsou naopak vhodné pásové sušárny s řízeným posunem pásu (odvodněný digestát, dřevní piliny, štěpka).  

Výhody

  • úspora energie na sušení obilovin a olejnin
  • možnost využití odpadního tepla ze spalin generátoru


Při sušení odpadů

Na upravené pásové sušárně je možné sušit odvodněný digestát z bioplynové stanice, dřební štěpku, popř. obiloviny a zelenou hmotu, a to při vysoké stupní vlhkosti až 50%.

Celý technologický proces lze plně automatizovat.  

Výhody

  • zcela postačující zdroj pro sušení separátu z BPS
  • možnost využití spalin generátoru pro zvýšení sušící teploty
  • celoroční využití odpadního tepla

Pokračovat na další kategorii:  Skladování   Posklizňová úprava   Dopravníky   Výrobny krmných směsí  

Facebook Youtube