Vzduchové předčističky

Vzduchové předčističky Skandia slouží k odstranění lehkých nečistot (plevy, prachy, části slámy) z obilovin a luskovin. Zařízení pracují na principu rozdílné měrné hmotnosti zrn a nečistot. Celopozinkované stroje lze osadit přímo na korečkový elevátor Skandia, případně nad čističku nebo sušárnu.

Výkon je uveden na předčištění pšenice o měrné hmotnosti 750 kg/m3 a 15% vlhkosti.

Facebook Youtube