Nástřikové jednotky

Zařízení Agrimatic Spray System ASS 4.1 a ASS 5.1 slouží k nástřiku rostlinných olejů nebo živočišných tuků do míchaček krmných směsí.

Zařízení se skládá ze stáčecího místa vybaveného vstupním fi ltrem, skladovací nádrže, provozní nádrže s mícháním, čerpadel a nástřikových trysek. Celé zařízení nádrží je vyhřívané elektricky nebo teplovodně.

Po ukončení nástřiku jsou trysky profouknuty vzduchem. Zařízení lze použít také k aplikaci zchutňovatel, okyselovadel, melasy, barviv, apod. do krmných směsí.

Facebook Youtube