Přisávací šrotovníky

9 fotografiíPřisávací šrotovníky

Přisávací šrotovníky Zuptor slouží k rozmělňování obilovin pomocí kladiv. Šrotovníky této koncepce umožňují přisávání jednotlivých surovin určených ke šrotování ze zásobníku, hromad nebo dopravních prostředků. Po pošrotování šrotovník pneumaticky dopraví šrot do míchačky, popř. do zásobníku.
Součástí sacího potrubí je odkaménkovač, který lze doplnit magnetem.

V sestavě s vertikální míchačkou tvoří malou výrobnu krmných směsí.

Výkon je uveden na pšenici o vlhkosti do 14%, na sítě s otvory Ø 4 mm, při délce sání 8 m a výtlaku 3 m.

Vertikální šrotovníky

9 fotografiíVertikální šrotovníky

Vertikální šrotovníky Testmer využívají účinku podtlaku vznikajícího propadem šrotovaného materiálu horizontálně umístěným sítem. Tento systém snižuje energetickou náročnost o 20 – 30 % oproti klasickému šrotovníku.

Šrotovník může být doplněn zvedacím systémem pro výměnu sít. Dávkování surovin je řízeno frekvenčním měničem v závislosti na zatížení motoru.

Výkon je uveden na pšenici o vlhkosti do 14%, na sítě s otvory Ø 4 mm.

Míchačky vertikální

5 fotografiíMíchačky vertikální

Vertikální míchačky Zuptor slouží k míchání krmných směsí a surovin pomocí šnekovnice umístěné ve středové trubce. Míchačka může být umístěna na tenzometrické váze. Standardně jsou tyto míchačky dodávány s aspiračními pytli vedenými nad míchačku, lze je však vést i podél míchačky (viz foto). Míchačka může být doplněna pytlovacím hrdlem.

V sestavě s přisávacím šrotovníkem nebo válcovým mačkačem tvoří malou výrobnu krmných směsí.

Míchačky horizontální

7 fotografiíMíchačky horizontální

Horizontální míchačky Zuptor slouží k míchání kompletních krmných směsí na bázi premixů. Míchací ústrojí tvoří dvě protiběžné šnekovnice o rozdílném průměru umístěné na horizontální hřídeli. Míchačka může být umístěna na tenzometrické váze.
Spolu se šrotovníkem nebo mačkačem tvoří výrobnu krmných směsí.

Nástřikové jednotky

Nástřikové jednotky

Zařízení Agrimatic Spray System ASS 4.1 a ASS 5.1 slouží k nástřiku rostlinných olejů nebo živočišných tuků do míchaček krmných směsí.

Zařízení se skládá ze stáčecího místa vybaveného vstupním fi ltrem, skladovací nádrže, provozní nádrže s mícháním, čerpadel a nástřikových trysek. Celé zařízení nádrží je vyhřívané elektricky nebo teplovodně.

Po ukončení nástřiku jsou trysky profouknuty vzduchem. Zařízení lze použít také k aplikaci zchutňovatel, okyselovadel, melasy, barviv, apod. do krmných směsí.

Granulační lisy

9 fotografiíGranulační lisy

Granulační lisy Testmer s prstencovou matricí se používají při výrobě granulovaných směsí, i když jejich konstrukce umožňuje uplatnění při granulování i jiné organické nebo anorganické hmoty (např. melasované krmivo nebo biohumus). Stroj se skládá z nerezové skříně, kondicionéru a lopatkového nebo šnekového podavače.

Výkon je uveden na matrici s otvory Ø 4,8 mm při použití středotlaké páry, na krmné směsi pro prasata.

Chladící kolony

4 fotografiíChladící kolony

Protiproudé chladící kolony jsou určeny pro chlazení granulí za výstupem z granulačního lisu. Materiál vstupuje do chladící kolony přes turniket a rozprostírací stříšku, která zabezpečuje rovnoměrné rozdělení materiálu. Přes vrstvu materiálu prochází proud studeného vzduchu, který jej ochlazuje. V předem nastavených časových intervalech se ve spodní části stroje otevírá štěrbina roštu a ochlazené granule padají do následné technologie. Chladící kolonu doporučujeme doplnit o třídící žejbro (viz foto).

Drtiče granulí

Drtiče granulí

Zařízení slouží k drcení granulí v granulační lince za chladící kolonou pomocí dvou rýhovaných válců. Standardní drtič má klapku pro usměrnění toku materiálu mimo stroj.

Drtič je možné doplnit dávkovacím zařízením pro plynulejší dávkování granulí do pracovního ústrojí. Spára mezi válci je 0 – 10 mm.

Válcové mačkače

3 fotografiíVálcové mačkače

Válcové mačkače Skiold slouží k mačkání obilovin pomocí válců. Mačkač lze použít jak samostatně,

tak i do kompletní technologie linky malé výrobny krmných směsí. Stroj je opatřen magnetem

v násypce o objemu 150 l (alternativně 450 l) a dvěma nebo třemi válci dle typu.

Mačkač je dodáván bez podstavce.

 

Diskové mlýny

4 fotografiíDiskové mlýny

Diskové mlýny Skiold jsou určeny pro mletí vyčištěných malozrnných plodin o maximálním průměru 8 mm. Mletí probíhá mezi dvěma disky, jejichž vzdálenost určuje stupeň semletí. Tuto vzdálenost lze plynule měnit, a to manuálně pomocí páky na přední straně diskového mlýnu nebo automaticky. Diskový mlýn je vhodný také pro rozdružování granulovaných krmiv.

Válcové mačkače Simpa

2 fotografiíVálcové mačkače Simpa

Válcové mačkače Sipma řady Atlas slouží k mačkání obilovin pomocí válců. Stroj lze použít jak samostatně,
tak i do kompletní technologické linky malé výrobny krmných směsí. Stroj je opatřený násypkou, jako
mačkací ústrojí slouží dvojice válců (popř. trojice pro kulatozrnné plodiny, např. kukuřici).

Linky linky pro výrobu krmných směsí jak pro vlastní potřebu, tak i komerci. Stroje a zařízení pro výrobu sypkých i granulovaných krmných směsí umožňují výkony od 0,5 do 12 t/hod. Doplňkové technologie – extrudéry, nástřiková zařízení, pytlování. V nabídce jsou rovněž skladovací, dávkovací a expediční zásobníky.                                                  

Výrobny krmných směsí lze doplnit kromě granulační linek i o extrudačních linky na zpracování sojových bobů a výrobu extrudovaných surovin včetně prestarterů. Dále lze technologii dovybavit linkami na dávkování kapalných komponentů - nástřik protiplísňových přípravků a probiotik, tukování pomocí rostlinných a živočišných tuků, melasování, dávkování glycerolu, zchutňovadel a barviv. VKS jsou osazeny různými typy dávkovacích a expedičních zásobníků a možností pytlování, popřípadě plnění obřích vaků.

Výhody

  • stavebnicový systém
  • pro vlastní potřebu i komerční prodej krmných směsí
  • využití vlastních surovin a odpadů z posklizňové linky
  • plná automatizace s možností nočního provozu
  • zpracování bilancí  surovin a hotových výrobků 

Pokračovat na další kategorii:  Skladování   Posklizňová úprava   Dopravníky  

Facebook Youtube