Válcové mačkače Simpa

Válcové mačkače Sipma řady Atlas slouží k mačkání obilovin pomocí válců. Stroj lze použít jak samostatně,
tak i do kompletní technologické linky malé výrobny krmných směsí. Stroj je opatřený násypkou, jako
mačkací ústrojí slouží dvojice válců (popř. trojice pro kulatozrnné plodiny, např. kukuřici).

Facebook Youtube